Středisko Devíti křížů Domašov

Píše se rok 1990, a po více než čtyřiceti letech totality, kdy skauting nemohl fungovat, zakládají Miroslav a Ivana Staňkovi dva oddíly skautů a skautek, kterým se snaží předávat myšlenky a výchovu v čestné a zodpovědné lidi.

Později Staňkovi ustavují středisko Devíti křížů Domašov s právní subjektivitou. Název střediska připomíná kulturní památku Devět křížů, což je místo, na kterém podle staré pověsti došlo v 16. století ke krvavému neštěstí svatebního průvodu. Zároveň se ale v názvu odráží zaměření střediska na rozšířenou duchovní a náboženskou výchovu.

Dnes v Domašově stále fungují dva oddíly - chlapecký a dívčí, avšak do střediska patří i oddíly v Rajhradě, Tetčicích a Zbýšově. Středisko i oddíly patří do organizace JUNÁK - český skaut, z.s., který je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Dívčí oddíl

V dívčím oddíle jsou aktivní všechny věkové kategorie. Každý týden se na schůzky samostatně schází benjamínci, světlušky i skautky, pro které starší a zkušenější skautky a roverky připravují program. Kromě pravidelných setkání během roku nezahálíme, pořádáme výpravy, kulturní akce (jako je např. tradiční adventní vyrábění) apod. Vedoucím dívčího oddílu je Maria Staňková (Mapa).

Chlapecký oddíl

V chlapeckém oddíle také rádi přivítáme kluky všeho věku, od benjamínků až po rovery. Pravidelné schůzky během školního roku mají benjamínci, vlčata a skauti, o něž se starají opět ti zkušenější, tj. starší skauti a roveři. Často uspořádáme nějakou výpravu nebo akci a snažíme se pomáhat i v našem okolí, například posekáním a úklidem farní zahrady nebo sázením stromů. Vedoucím chlapeckého oddílu je Mirek Staněk.

Ostatní oddíly

Koedukovaný oddíl Svatého Václava v Rajhradě
Koedukovaný oddíl v Tetčicích
Koedukovaný oddíl ve Zbýšově