Název střediska:

Junák – český skaut, středisko Devíti křížů Domašov, z. s.


Evidenční číslo střediska v Junáku:

623.26


IČ střediska:

49459953


Bankovní účet střediska:

1391051001/5500


Korespondenční adresa střediska:

Rudka 98, 66483 Domašov


Vedoucí střediska:

RNDr. Miroslav Staněk
skaut.domasov@seznam.cz


Oddíly ve středisku:

1. dívčí oddíl Domašov
1. chlapecký oddíl Domašov
1. Koedukovaný oddíl v Tetčicích
1. Koedukovaný oddíl Svatého Václava v Rajhradě
1. Koedukovaný oddíl ve Zbýšově


Vedení

Mirek Staněk

Vedoucí střediska

mobil: +420 602 209 997
e-mail: skaut.domasov@seznam.cz

Vojta Atlas Staněk

Vůdce chlapeckého oddílu

mobil: +420 601 507 845
e-mail: vstanek@skaut.cz

Mariánka Mapa Staňková

Vůdkyně dívčího oddílu

mobil: +420 602 957 054
e-mail: mapa.st@seznam.cz