Naši činnost podpořil

Jihomoravský kraj


Schůzky


Vlčata (2.-5. třída)

PO 16:00 - 17:30

Skauti (od 6. třídy)

Mladší - Vlci

ST 16:30 - 18:00

Starší - Tučnáci

ST 18:00 - 19:30

Benjamínci (předškolní děti a děti v 1. třídě)

PÁ 16:30 - 18:00

Světlušky
 (2. třída)

ÚT 16:00 - 17:30

Světlušky
 (3.-5. třída)

PO 17:30 - 19:00

Skautky (od 6. třídy)

ČT 15:45 - 17:15


Kontakty


Sídlo a korespondentní adresa:

JUNÁK - český skaut,
středisko Devíti křížů Domašov, z.s.
Rudka 98
664 83 Domašov
IČ: 49459953

E-mail:
skaut.domasov(at)seznam.cz
Bank. účet:
1391051001/5500

Přihlášení


Powered By Saaraan


O nás

O skautech obecně a o domašovských konkrétně

Veškerý program, který je nejčastěji předkládán jako hra (srovnej s J.A.Komenským – Škola hrou), v dobrém skautském oddílu staví na těchto principech. Jinak řečeno: Skauting je hra, která má hluboký smysl a ušlechtilý cíl. Záleží už jen na našich osobních schopnostech a omezeních, jak vypadá realizace. Jsme si vědomi, že máme daleko k dokonalosti, ale k činnosti nás povzbuzují nenahraditelné společné zážitky, touhy i nástrahy čekající na mládež a děti, které potkáváme každý den, i např. moudrá slova již zesnulého Františka Kardinála Tomáška:

„Svět nemůže žít bez lásky stejně jako bez světla Slunce.
Nestačí na tmu jen nadávat, ale je potřeba zapálit alespoň malé světlo.“

Snad se nám aspoň ta malá světýlka daří zapalovat. Pokud chcete, můžete se přidat, nebo pomoci. Při troše dobré vůle se vhodný způsob nebo cesta vždycky najde.

Všem, kteří nás jakkoli podporujete, pomocí nebo modlitbou, srdečně děkujeme a velký dík patří Bohu, Stvořiteli vší krásy kolem nás a zdroji naděje, inspirace, síly a požehnání. Kéž žehná všem, kdo s otevřeným srdcem a dobrou vůlí zavítají na tyto stránky!

Z historie

1907
Zrod světového skautingu ve Velké Británii. Úspěch skautské myšlenky potvrzuje rychlé pronikání skautingu po Evropě i v zámoří.
1911
Vzniká skauting v Čechách. V r. 1912 získává svůj tradiční název – Junák. Období první republiky je zlatou érou českého skautingu. Skautskými oddíly prošla řada vynikajících osobností nejrůznějšího zaměření – prezident Dr. Edvard Beneš, básník Jiří Wolker, klinický lékař, akademik Josef Charvát, cestovatel František A. Elstner, příslušník zahraničního odboje a spolustrůjce atentátu na Heydricha Jan Kubiš.
…každá demokratická společnost potřebuje čestné, zodpovědné lidi –
– pro každou totalitu jsou takoví lidé postrachem…
Druhá světová válka
Junák byl zrušen. Mnoho skautů však hájilo myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu. Sedm stovek z nich za to zaplatilo životem.
Poválečné období
Poválečné nadšení pro skauting přivedlo do Junáka čtvrt miliónu členů. Ti se významně podíleli na hospodářské obnově země výpomocí v zemědělství. Jako ledová sprcha působil obrat v roce 1948. Junácká organizace byla paralyzována, řada činovníků se stala obětí politických procesů a strávila roky v komunistických žalářích.
1950
Junák byl zrušen.
1968
Nakrátko se k novému životu probudila skautská organizace. Budování organizační struktury a rozmach činnosti ukončil rok 1970, kdy byl Junák násilně pohlcen Pionýrskou organizací.
1989 a 1990
Skautská organizace znovu vstala z popela. Rychle se začleňuje do mezinárodních struktur. V souvislosti s rozdělením Československa se dělí i junácká organizace a získává svůj dnešní název Junák – svaz skautů a skautek ČR.
1990
Miroslav a Ivana Staňkovi zakládají v Domašově oddíly skautů a skautek, později ustavují středisko Devíti Křížů Domašov s právní subjektivitou. Dnes jsou v našem středisku registrovány chlapecký a dívčí oddíl sídlící v Domašově, koedukovaný oddíl působící v Tetčicích a také chlapecký a dívčí oddíl fungující v Rajhradě (že bychom navazovali na staleté historické sepjetí Rudky a Domašova s rajhradským klášterem?).
(použito textu z oficiálního webu JUNÁKa, svazu skautů a skautek ČR)

Copyright © 2012-2013, David Kaštánek | Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)